Hot News :

ผังโครงสร้างหน่วยงาน เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

       เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ได้จัดทำเอกสาร ผังโครงสร้างหน่วยงานภายในของ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ สำหรับผู้สนใจ จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเภทใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ