Hot News :

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2563)

วันจันทร์, 20 มกราคม 2563 11:02

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2563) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฏหมายที่กำหนด จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้)

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเภทใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ