Hot News :

ข่าวกิจกรรม

       การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมชัยมงคล ชั้น 3 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

  วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ร่วม กับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ

ดำเนินงานจัดการประกวด นางสาวอำนาจเจริญ ในงานประเพณีฮีตสิบสอง และงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

  ขอเชิญชวน ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกไปใช้เลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00. - 17.00น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่

  วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายสุเวช ทรงอยู่สุข ปลัดเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ

พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรม KICK OFF “อำนาจเจริญเมืองสะอาด ” ประจำปี 2563 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

    วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา   นายสุเวช ทรงอยู่สุข ปลัดเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ร่วมประชุมประชาคมชุมชนเมืองคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำ ทบทวน เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมชัยมงคลชั้น 3 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

  วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. จิตอาสาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์ ณ ลำห้วยปลาแดก บริเวณหน้าโรงแรงแอวเจ

 วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00น. เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ได้จัดโครงการ การแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด ประจำ2563 โดย นายสุเวช ทรงอยู่สุข ปลัดเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำชุมชน ร่วมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเภทใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ