Hot News :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก้อสร้างโครงการก่อสร้างการปรับปรุง ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กน้ำท่วมสูง พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก(e-biding)

วันจันทร์, 29 มิถุนายน 2563 15:10

     ด้วย เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างการปรับปรุง ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กน้ำท่วมสูง พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก(e-biding) 

     เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างการปรับปรุง ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กน้ำท่วมสูง พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก(e-biding) มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเภทใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ