Hot News :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก(e-biding)

วันพุธ, 01 กรกฎาคม 2563 15:16

     ด้วย เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก(e-biding)

     เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก(e-biding) มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเภทใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ