Hot News :

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล จำนวน 5 โครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันพฤหัสบดี, 17 กันยายน 2563 17:47

     ด้วย เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน สคล จำนวน 5 โครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) 

     เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน สคล จำนวน 5 โครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเภทใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ