Hot News :

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562)

วันศุกร์, 18 ตุลาคม 2562 14:10

      เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ได้จัดทำ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฏหมายที่กำหนด จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้)  

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเภทใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ