Hot News :

แบบสอบถามและความพึงพอใจ การประเมินตนเองด้านการให้บริการสาธารณะ

วันจันทร์, 10 สิงหาคม 2563 15:45

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ได้จัดทำแบบสอบถามและความพึงพอใจ การประเมินตนเองด้านการให้บริการสาธารณะ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฏหมายที่กำหนด จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้)

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเภทใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ